Tăng bình luận tiktok
- Nghiêm cấm bình luận các nội dung có biểu tượng Icon.
- Các ngôn từ bị cấm: dm|đm|đ m|d m|địt mẹ|dit me|lol|lừađảo|conchó|trảtiền|mấtdạy|lừa đảo|con chó|trả tiền|mất dạy|lua dao|con cho|tra tien|mat day

1 2 3 4 5 (★/trên tổng đánh giá)