Cấp bậc tài khoản
Vui lòng đăng nhập để xem cấp bậc của mình
Thành viên
Normal

0 VNĐ

Là thành viên mới bắt đầu sử dụng dịch vụ

 • Hỗ trợ 24/7
 • Không ưu đãi
 • Không có website con
Cộng tác viên
Silver

5,000,000 VNĐ

Là thành viên có tổng nạp từ 5,000,000 vnđ trở lên.

 • Hỗ trợ 24/7
 • Ít ưu đãi
 • Không có website con
Đại lý
Gold

20,000,000 VNĐ

Là thành viên có tổng nạp từ 20,000,000 vnđ trở lên.

 • Hỗ trợ 24/7
 • Nhiều ưu đãi
 • Có website con
Nhà phân phối
Diamond

100,000,000 VNĐ

Là thành viên có tổng nạp từ 100,000,000 vnđ trở lên.

 • Hỗ trợ 24/7
 • Cực nhiều ưu đãi
 • Có website con
Bảng giá dịch vụ
Tên dịch vụ Máy chủ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Min/Max Trạng thái
Youtube | Nguồn direct Máy chủ 1 70 68 66 65 1000 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Chỉ LIKE - Lên trung bình Máy chủ 1 30 28 26 25 50 - 2000 Hoạt động
Facebook | Có avatar, ổn định Máy chủ 1 60 58 56 55 50 - 1000 Hoạt động
Youtube | Nguồn Ads + Social (mua tối thiểu 10k view) Máy chủ 2 58 56 54 52 10000 - 1000000 Hoạt động
Youtube | Nguồn Ads + Social (mua tối thiểu 20k view) Máy chủ 3 55 54 50 48 20000 - 2000000 Hoạt động
Facebook | Giá tốt Máy chủ 1 30 28 25 22 500 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Share Việt giá rẻ Máy chủ 2 400 380 360 350 20 - 1000 Hoạt động
Facebook | Ổn định - Avatar đẹp Máy chủ 1 100 90 70 50 50 - 100000 Hoạt động
Facebook | Gói nhỏ - Lên ổn định Máy chủ 2 40 35 30 25 50 - 1000 Hoạt động
Facebook | Tốc độ cao - Cho phép dồn đơn Máy chủ 3 120 110 100 80 50 - 10000 Hoạt động
Facebook | Có thể trùng đánh giá Máy chủ 1 600 550 500 450 10 - 200 Hoạt động
Facebook | Chất lượng tốt - Chậm Máy chủ 2 2500 2300 2200 2000 5 - 1000 Hoạt động
Facebook | Lên nhanh - Bảo hành 30 ngày Máy chủ 1 1000 900 800 650 10 - 500000 Hoạt động
Facebook | Lên ổn Máy chủ 1 8 7 6 5.5 50 - 5000 Hoạt động
Facebook | Ổn định, tốc độ tăng nhanh Máy chủ 2 9 8 7 6.5 50 - 50000 Hoạt động
TikTok | Follow Việt - 5.000- 10.000 follow/24h Máy chủ 1 120 110 100 90 100 - 1000 Hoạt động
TikTok | Follow Việt - 1.000-5.000 follow/24h Máy chủ 2 150 140 130 120 200 - 30000 Hoạt động
TikTok | Like Việt Máy chủ 1 50 45 35 28 50 - 2000 Hoạt động
TikTok | Like ngoại - Lên ổn Máy chủ 2 25 23 22 20 50 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Số lượng cao Máy chủ 2 30 28 26 25 100 - 20000 Hoạt động
TikTok | Lên ổn - Không tụt Máy chủ 1 5 4.5 4 3.5 200 - 100000000 Hoạt động
TikTok | Lên siêu tốc - BH 30 ngày Máy chủ 2 1.5 1.25 1 0.8 1000 - 20000000 Hoạt động
TikTok | Bảo hành 30 ngày Máy chủ 1 30 28 26 25 100 - 50000000 Hoạt động
TikTok | Lên siêu tốc - Có dư share Máy chủ 2 70 68 66 65 10 - 10000000 Hoạt động
TikTok | Like Việt Máy chủ 1 35 30 28 22 50 - 1000 Hoạt động
Instagram | Follow Việt - Bảo hành 7 ngày Máy chủ 1 80 75 65 60 50 - 30000 Hoạt động
Instagram | Follow Việt - Bảo hành 7 ngày Máy chủ 2 80 75 70 60 100 - 5000 Hoạt động
Instagram | Follow ngoại - Bảo hành 90 ngày Máy chủ 3 30 28 26 25 100 - 500000 Hoạt động
Instagram | Follow ngoại - Bảo hành 12 tháng Máy chủ 4 40 38 36 35 100 - 500000 Hoạt động
Instagram | Like Việt Máy chủ 1 75 65 55 40 50 - 100000 Hoạt động
Instagram | Like ngoại Máy chủ 2 10 8 6 5 50 - 50000 Hoạt động
Instagram | Lên nhanh Máy chủ 1 700 650 600 550 10 - 10000 Hoạt động
Youtube | 2.000 - 5.000 sub/24h Máy chủ 1 900 880 850 750 100 - 1000000 Hoạt động
Youtube | Nguồn Ads + Social (mua tối thiểu 200k view) Máy chủ 4 54 52 48 46 200000 - 5000000 Hoạt động
Instagram | View story Máy chủ 2 9 8 7 6 200 - 50000 Hoạt động
Twitter | Like ngoại - Có tỉ lệ tụt Máy chủ 1 45 42 40 38 50 - 100000 Hoạt động
Twitter | Like Việt Máy chủ 2 120 115 110 100 50 - 150 Hoạt động
Twitter | View video Máy chủ 1 1.5 1.4 1.3 1.2 500 - 5000000 Hoạt động
Facebook | Like beta - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 1 90 88 86 85 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Like Via Việt - Bảo hành 7 ngày Máy chủ 2 80 78 75 70 100 - 100000 Hoạt động
Facebook | Sub beta - bảo hành 14 ngày Máy chủ 1 110 108 106 105 100 - 200000 Hoạt động
Facebook | Sub beta - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 2 50 48 46 55 100 - 10000 Hoạt động
Telegram | Member Group/Channel Máy chủ 1 150 145 140 130 500 - 100000 Hoạt động
Youtube | Comment ngoại Máy chủ 2 300 280 260 250 10 - 1000 Hoạt động
Youtube | 500 - 1.000 sub/24h Máy chủ 2 450 430 410 400 500 - 100000 Hoạt động
Youtube | 500 - 1.000 sub/24h Máy chủ 3 400 380 350 300 1000 - 100000 Hoạt động
Youtube | 5.000 - 10.000 sub/24h Máy chủ 4 650 600 550 500 200 - 1000000 Hoạt động
Youtube | Like Việt - BH 15 ngày Máy chủ 1 35 33 26 26 100 - 50000 Hoạt động
Youtube | Like ngoại - BH 30 ngày Máy chủ 2 60 55 50 40 50 - 500000 Hoạt động
Shopee | Siêu tốc Máy chủ 1 200 180 160 140 500 - 50000 Hoạt động
Shopee | Nick Việt Máy chủ 1 100 80 60 50 100 - 100000 Hoạt động
Telegram | Lên ổn Máy chủ 1 2 1.8 1.6 1.5 100 - 1000000 Hoạt động
Telegram | Cảm xúc tích cực ngẫu nhiên [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] Máy chủ 1 30 25 20 15 50 - 500000 Hoạt động
Telegram | Cảm xúc tiêu cực ngẫu nhiên [👎💩🤮😢😱] Máy chủ 2 30 25 20 15 50 - 500000 Hoạt động
Facebook | Share ảo - Không hỗ trợ video, livestream Máy chủ 3 30 28 26 25 1000 - 10000000 Hoạt động
Facebook | Share ảo - Hỗ trợ video, livestream Máy chủ 4 50 48 46 45 1000 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Member beta Máy chủ 1 50 48 46 45 500 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Nick Via chất lượng Máy chủ 2 80 75 70 65 100 - 50000 Hoạt động
Facebook | Nick Via Avatar Máy chủ 3 50 45 42 40 200 - 20000 Hoạt động
Facebook | Lên ổn Máy chủ 1 30 28 26 25 50 - 2000 Hoạt động
Facebook | Share Việt Máy chủ 1 400 380 360 350 20 - 500 Hoạt động
Facebook | Lên ổn định Máy chủ 1 40 38 36 35 500 - 500000 Hoạt động
Youtube | Nguồn direct + khác Máy chủ 5 55 54 53 52 1000 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Khá ổn định Máy chủ 1 20 18 16 15 50 - 5000 Hoạt động
TikTok | Ổn định nhất Máy chủ 2 25 22 20 18 100 - 1000 Hoạt động
TikTok | Lên nhanh Máy chủ 1 20 18 16 12 100 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Share Việt Máy chủ 1 40 38 36 35 200 - 100000 Hoạt động
Twitter | Sub ngoại - BH 7 ngày Máy chủ 1 150 140 130 120 200 - 5000 Hoạt động
Youtube | Like ngoại - BH 30 ngày Máy chủ 3 30 28 23 23 100 - 50000 Hoạt động
Facebook | Like Việt Máy chủ 1 600 550 500 400 50 - 2000 Hoạt động
Youtube | Google Ads view (mua tối thiểu 1 triệu view) Máy chủ 9 30 29 27 25 1000000 - 5000000 Hoạt động
Facebook | Tất cả cảm xúc - Lên nhanh Máy chủ 3 45 42 40 35 50 - 20000 Hoạt động
Twitter | Comment Việt Máy chủ 1 800 750 700 650 10 - 1000 Hoạt động
TikTok | Follow ngoại Máy chủ 3 100 95 90 80 100 - 300000 Hoạt động
TikTok | Lên nhanh - Có hẹn giờ mua nhiều lần Máy chủ 5 2.5 2.4 2.2 2 1000 - 5000000 Hoạt động
TikTok | Tài khoản Việt - Lên chậm Máy chủ 2 900 890 880 860 10 - 20 Hoạt động
Twitter | Video & Bài viết - Lên nhanh Máy chủ 8 0.6 0.5 0.4 0.3 500 - 10000000 Hoạt động
Google | Nguồn Facebook Máy chủ 1 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Google.com.vn - Tùy chọn từ khóa Máy chủ 2 30 28 26 24 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Youtube Máy chủ 3 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Zing.vn Máy chủ 4 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Wikipedia Máy chủ 5 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Traffic | Nguồn Facebook Máy chủ 1 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Traffic | Nguồn Vnexpress.net Máy chủ 6 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Traffic | Nguồn Baomoi.com Máy chủ 7 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Traffic | Nguồn Dantri.com.vn Máy chủ 8 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Traffic | Nguồn VTV.vn Máy chủ 9 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Sub Via Việt - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 3 80 75 70 60 200 - 20000 Hoạt động
Youtube | 15 phút Máy chủ 1 50 45 40 35 100 - 100000 Hoạt động
Youtube | Xem 30 phút Máy chủ 2 350 340 330 320 100 - 20000 Hoạt động
Youtube | Xem 60 phút Máy chủ 3 700 680 660 650 100 - 20000 Hoạt động
Youtube | Xem 90 phút Máy chủ 4 1200 1150 1100 1000 100 - 20000 Hoạt động
Youtube | Xem 120 phút Máy chủ 5 1500 1450 1400 1300 100 - 20000 Hoạt động
Youtube | Xem 180 phút Máy chủ 6 3000 2900 2800 2700 100 - 20000 Hoạt động
Website | Nguồn Reddit Máy chủ 10 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Twitter Máy chủ 11 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Instagram Máy chủ 12 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Bing.com Máy chủ 13 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Kenh14.vn Máy chủ 14 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
Website | Nguồn Thethao247.vn Máy chủ 15 25 22 20 18 1000 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Like ngoại - Lên ổn Máy chủ 3 15 14 13 12 50 - 100000 Hoạt động
Instagram | View Video+REEL+IGTV Máy chủ 4 30 28 26 25 1000 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Gói sale giá rẻ Máy chủ 4 40 38 36 35 200 - 100000 Hoạt động
TikTok | Lên ổn Máy chủ 6 2 1.8 1.6 1.5 1000 - 10000000 Hoạt động
Website | Coinmarketcap Watchlists Máy chủ 1 1200 1150 1100 1000 1000 - 10000 Hoạt động
Website | CoinGecko Star Likes Máy chủ 2 1200 1150 1100 1000 1000 - 50000 Hoạt động
Website | OpenSea Views Máy chủ 3 4000 3900 3800 3600 100 - 10000 Hoạt động
Website | OpenSea Favorites Máy chủ 4 4000 3900 3800 3600 100 - 10000 Hoạt động
Website | Crypto.com NFT Marketplace Views Máy chủ 5 50 45 40 35 200 - 10000 Hoạt động
Youtube | Lên nhanh Máy chủ 1 70 75 65 60 100 - 100000 Hoạt động
Youtube | Lên ổn định Máy chủ 2 60 55 50 45 100 - 100000 Hoạt động
TikTok | Siêu rẻ - Tụt sau 1 thời gian Máy chủ 7 0.1 0.09 0.08 0.06 1000 - 100000000 Hoạt động
Lazada | 500 - 1.000 follow/24h Máy chủ 1 250 240 230 220 100 - 5000 Hoạt động
Facebook | Lên chậm Máy chủ 2 40 38 36 35 200 - 100000 Hoạt động
Telegram | Cảm xúc tiêu cực ngẫu nhiên [👎💩🤮😢😱] Máy chủ 2 20 19 18 15 50 - 1000000 Hoạt động
Telegram | Lên chậm Máy chủ 1 1 0.9 0.8 0.7 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Nick tích xanh tên Việt Nam Máy chủ 4 12000 11000 10000 9000 2 - 8 Hoạt động
Twitter | Sub Việt Máy chủ 4 200 195 190 180 200 - 1000 Hoạt động
Twitter | Lên nhanh Máy chủ 1 250 240 230 220 100 - 100000 Hoạt động
Twitter | Video & Bài Viết Máy chủ 9 1.2 1 0.8 0.7 500 - 1000000 Hoạt động
Telegram | 5 view/phút Máy chủ 4 3 2.8 2.5 2 100 - 100000 Hoạt động
Telegram | 10 view/phút Máy chủ 5 3 2.8 2.5 2 100 - 100000 Hoạt động
Telegram | Cảm xúc tích cực ngẫu nhiên [ 👍🤩🎉🔥❤️] Máy chủ 3 20 19 18 15 50 - 1000000 Hoạt động
Twitter | Like Việt Máy chủ 1 120 115 110 100 50 - 2000 Hoạt động
Twitter | Lên ổn Máy chủ 1 4 3.5 3 2.5 1000 - 100000 Hoạt động
Telegram | Lên ổn Máy chủ 1 30 28 26 25 50 - 100000 Hoạt động
Facebook | Like beta - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 3 50 48 46 45 100 - 1000000 Hoạt động
Threads | Like ngoại Máy chủ 1 200 180 160 150 100 - 200000 Hoạt động
Threads | Follow ngoại Máy chủ 1 200 180 160 150 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Ổn định Máy chủ 3 30 28 26 25 500 - 50000 Hoạt động
Facebook | Buổi tối hay chập chờn Máy chủ 3 8 7 6 5.5 50 - 10000 Hoạt động
Shopee | Ổn định Máy chủ 1 60 58 56 55 50 - 100 Hoạt động
Twitter | Tối thiểu 100k Máy chủ 10 0.5 0.45 0.4 0.3 100000 - 5000000 Hoạt động
Youtube | Comment Việt - Lên ổn Máy chủ 3 800 780 760 750 10 - 1000 Hoạt động
Facebook | Nick Via Avatar Máy chủ 4 40 38 36 35 200 - 10000 Hoạt động
Facebook | Gói sale giá rẻ Máy chủ 4 30 28 26 25 1000 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Share ngoại Máy chủ 2 40 38 36 35 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Lên nhanh - Avatar đẹp Máy chủ 5 400 380 360 350 10 - 10000 Hoạt động
Facebook | Comment Việt - Lên nhanh Máy chủ 2 400 380 360 350 10 - 1000 Hoạt động
Telegram | Lên nhanh Máy chủ 2 6 5.5 5 4.5 100 - 100000 Hoạt động
Facebook | Like Via Việt - Bảo hành 7 ngày Máy chủ 5 90 88 86 85 100 - 200000 Hoạt động
Facebook | Like beta - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 6 80 78 76 75 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Lên ổn Máy chủ 3 30 29 28 27 500 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Sub Via Việt - Bảo hành 14 ngày Máy chủ 5 80 78 76 75 200 - 1000000 Hoạt động
TikTok | Ổn định - Tên Việt Nam Máy chủ 4 15 14 12 10 50 - 500 Hoạt động
Facebook | Kèm nội dung khi share Máy chủ 5 600 580 560 550 10 - 1000 Hoạt động
Facebook | Giá rẻ - Lên nhanh Máy chủ 4 10 9.5 9 8 100 - 1000000 Hoạt động
Facebook | Giá rẻ - Lên nhanh Máy chủ 5 10 9.5 9 8 100 - 1000000 Hoạt động
Twitter | Giá rẻ - Lên nhanh Máy chủ 2 50 48 46 45 50 - 100000 Hoạt động
Shopee | Lên nhanh Máy chủ 2 20 19 18 16 50 - 50000 Hoạt động
Youtube | 1.000 - 3.000 sub/24h Máy chủ 5 200 180 170 160 1000 - 100000 Hoạt động

1 2 3 4 5 (★/trên tổng đánh giá)